Bibliotheek Montferland heeft de ANBI-status

Bibliotheek Montferland: dé ontmoetingsplaats voor lezen, leren en informeren

Bibliotheek Montferland is de plaats in Montferland voor informatie, kennis, cultuur en leesplezier voor en van iedereen. We prikkelen de nieuwsgierigheid, bieden inspiratie en nodigen uit tot ontmoeting en kennisdeling. De bibliotheek is in die zin een bruggenbouwer.

Bibliotheek Montferland is een non-profit organisatie met een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een erkend goed doel. 

Zakelijke gegevens

 

Inkomsten

Bibliotheek Montferland is een non-profit organisatie die wordt gesteund door Gemeente Montferland. Andere inkomsten komen voort uit activiteiten en bibliotheekabonnementen. 

Beleid: beleidsplan 
Financiële verantwoording: jaarrekening

Schenkingen: wilt u een schenking doen aan Bibliotheek Montferland? Neem dan contact op met mevr. Joyce Holthausen directeur/bestuurder van Bibliotheek Montferland.

Bestuurssamenstelling en Raad van Toezicht

  • Voorzitter: Dick Willemse
  • Secretaris: Joyce Holthausen (directeur/bestuurder)
  • Algemene bestuursleden: Christa van Dee, Corine Hennekes, Els Keusters en Jan Peters