IBAN/SEPA

Het betalingsverkeer in Nederland is veranderd. Een onderdeel hiervan is de overstap op IBAN. Wij willen je op de hoogte stellen wat dit voor je inhoudt als je een doorlopende machtiging hebt afgegeven om jouw abonnement te voldoen.

SEPA-incasso

Wij zijn als stichting overgestapt op de SEPA-incasso (Single Europe Payment Area).
• incasso vindt plaats in de eerste week van de maand
• ons incassant ID is: NL73ZZZ410474850000
• onze naam als incassant is: Stichting Basisbibliotheek Montferland

Met de invoering van de SEPA ontvang je ook een machtigingskenmerk dat als referentie dient voor jouw machtiging. Wanneer je de bibliotheek hebt gemachtigd, dan vind je jouw kenmerk terug bij de omschrijving op jouw bankafschrift bij de eerstvolgende incasso. Je hoeft zelf verder niets te doen. Dit ligt geheel bij de banken, overheid en bedrijven en instellingen.