Inleverattendering

Extra service.

Het overkomt iedereen wel eens... voordat je het weet is de inleverdatum van de geleende materialen verstreken. Je moet dan telaatgeld ofwel boete betalen.
Dat kan aardig oplopen als jij of andere familieleden veel materialen hebben geleend. De Bibliotheek Montferland biedt al haar leden een handige gratis service.
Zowel jeugd- als volwassen leden ontvangen twee dagen vóórdat het geleende materiaal moet worden teruggebracht een inleverattentie. Je hebt dan nog enkele dagen de tijd om het geleende materiaal terug te brengen, voordat telaatgeld verschuldigd is.

E-mailadres is belangrijk!

Als jouw juiste e-mailadres al bekend is bij de Bibliotheek Montferland hoef je hiervoor geen actie te ondernemen. Je komt automatisch voor de inleverattendering in aanmerking.
Als het e-mailadres verouderd of nog niet doorgegeven is kun je dat melden bij de informatiebalie van de Bibliotheek. Na het invoeren van het mailadres ontvang je direct deze handige attenderingen.
Denk ook aan de mailadressen van jouw kinderen. Dit kan ook jouw eigen mailadres zijn.

Eigen verantwoordelijkheid.

De Bibliotheek Montferland wijst er op dat je zelf verantwoordelijk blijft voor het op tijd inleveren van de geleende materialen. Mocht er door een technisch mankement de inleverattendering niet verstuurd worden, dan geeft dat géén recht op restitutie van telaatgelden. Het mailtje is een extra service van jouw Bibliotheek.
Mocht je geen prijs stellen op deze inleverattendering dan kun je dat aangeven in jouw Bibliotheek.