Visie en missie

Visie en missie Bibliotheek Montferland

Bibliotheek Montferland; dé ontmoetingsplaats voor lezen, leren en informeren.

Wij dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers, zodat zij actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leven binnen de samenleving. Om als individu actief te kunnen (blijven) participeren is het nodig te voldoen aan de behoefte van ‘een-leven-lang-leren’. Leesplezier en drempelloze toegang tot informatie zijn daarbij van essentiële waarde. 

De bibliotheek is de plaats in Montferland voor informatie, kennis, cultuur en leesplezier voor en van iedereen. We prikkelen de nieuwsgierigheid, bieden inspiratie en nodigen uit tot ontmoeting en kennisdeling. De bibliotheek is in die zin een bruggenbouwer. 

De speerpunten voor de komende periode zijn:

Professionele ondersteuning van het onderwijs; het maken van leeskilometers is van belang. De medewerkers zijn in staat om het plezier in lezen te bevorderen en weten hoe ze kunnen ondersteunen in het vinden en verwerken van informatie. 

Het in samenwerking met lokale partners leveren van een bijdrage aan het terugdringen van taalachterstanden. Om in de participatiemaatschappij te kunnen functioneren dient iedereen vaardig te zijn in het lezen en verwerken van informatie, zowel op schrift als ook digitaal.

Het versterken van de ontmoetingsfunctie; om lezen, leren en informeren gestalte te geven is het nodig dat mensen de bibliotheek bezoeken, zowel fysiek als ook digitaal. Daar in de bibliotheek vindt de ontmoeting plaats met de medemens, met boeken, informatie en andere uitnodigende activiteiten.

De bibliotheek werkt intensief samen met andere partijen binnen het onderwijs, welzijn en cultuur. Zij doet dit in opdracht van de Gemeente Montferland.